Publishing

Deai wo Motomete (The Search for Encounter), Tabata Shoten, Tokyo, 1971
(New edition: Bijutsu Shuppansha, Tokyo, 2000)

LEE U-FAN Print Works 1970-1986, Shirota Gallery, Tokyo, 1986

LEE UFAN, Bijutsu Shuppansha, Tokyo, 1986

Toki no Furue (Time Flicker), Ozawa Shoten, Tokyo, 1988
(New edition: Misuzu Shobo, Tokyo, 2004)

LEE UFAN, Toshi Shuppan, Tokyo, 1993

LEE UFAN, Fondazione Mudima, Milano, 1994

Selected Writings by Lee Ufan 1970-96, Lisson Gallery, London, 1996

Lee Ufan Print Works 1970-1998, Chuo Koron, Bijutsu Shuppan, Tokyo, 1998

Yohaku no Geijutsu (The Art of YOHAKU), Misuzu Shobo, Tokyo, 2000

Tachidomatte (Stopped on the Way), Syoshi Yamada, Tokyo, 2001

Un art de la rencontre, Actes Sud, Arles, France, 2002

The Art of Encounter, Lisson Gallery, London, 2004

LEE UFAN, Fondazione Mudima, Milano, 2007

The Art of Encounter, revised version, Lisson Gallery, London, 2008

L'atelier de Lee Ufan, Thalia Édition, Paris, 2011

Lee Ufan The Stone Hunter, Fondazione Mudima, Milano, 2014

Space Lee Ufan, Busan Museum of Art, Busan, 2015

Lee Ufan Museum, Fukutake Foundation, Naoshima, 2015

Lee Ufan La Respiration de l'infini, Éditions Dilecta, Paris, 2016